$ 58.690.000

2014 | 78888 km Honda Odyssey Exl

$ 69.800.000

2015 | 73800 km Nissan Pathfinder Sense

$ 62.900.000