2016 | 96599 km Hyundai Tucson Ix35

$ 55.900.000

2012 | 82900 km Honda Odyssey Exl

$ 59.990.000

$ 20.900.000